O společnosti OMOS, s.r.o. se sídlem v Blansku

OMOS, s.r.o. je významnou českou společností zabývající se výrobou svislých soustruhů, modernizacemi všech typů svislých i horizontálních soustruhů tuzemské i zahraniční výroby a generálními opravami těchto strojů. Od roku 1993 jsme realizovali mnoho zakázek doma i v zahraničí. Našimi hodnotami jsou: Přesnost – Spolehlivost - Kvalita
Konstrukce a vývoj
obráběcích strojů

V současné době probíhá v naší firmě rozvoj výrobního programu na nové vertikální soustruhy SSK...

Modernizace
a gen. opravy

Zajišťujeme přestavby stávajících strojů tak, aby odpovídaly úrovni provedení současně vyráběných nových strojů...

Strojní
obrábění

Splníme Vám jakýkoliv Váš požadavek na strojní obrábění...

OMOS
promo video

Krátká videoprezentace firmy OMOS, s. r. o.

Aktuality
26.9.2017

Reknostrukce a přístavba

Název projektu: Rekonstrukce areálu a přístavba montážní haly OMOS, s.r.o.Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007998Popis projektu: Projekt řeší provozní potřebu společnosti rozšířit montážní prostory. Součástí projektu bude přestavba stávajícího areálu zahrnující demolice stávajících nevyužívaných objektů a provedení přístavby montážní haly k objektu stávající výrobní haly. Stávající objekty již neslouží svému účelu a nelze je vhodně využít pro účely provozu firmy. Dále budou upraveny areálové komunikace.Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 - 4. 12. 2019
5.8.2016

Jednoúčelový stroj OSK 12

V červenci proběhlo předání jednoúčelového stroje OSK 12 firmou Škoda JS a.s., který je určen pro jejich zákazníka na Ukrajině.

Nové stroje

Dvoustojanové svislé soustruhy SSK jsou moderní víceúčelové obráběcí stroje, které jsou vhodné jak pro těžké obrábění, tak pro přesné obrábění, frézování a broušení.

Modernizace a gen. opravy

Námi realizované modernizace a generální opravy plně respektují technologické požadavky a přání našich zákazníků a jsou na úrovni odpovídající nově vyráběným strojům za nesrovnatelně nižší ceny.

Strojní obrábění

Naše společnost nabízí strojní obrábění. Úspěšně spolupracujeme s mnoha firmami doma i v zahraničí.

OMOS Blansko promo video