Historie

Společnost OMOS, s.r.o. byla založena v roce 1993 pracovníky z vývoje, konstrukce, výroby a montáže obráběcích strojů. Na evropském trhu si firma udržuje stabilní pozici již více než 20 let. Hlavní činností firmy v tomto období až do nedávné minulosti byla realizace modernizací a generálních oprav velkých obráběcích strojů, převážně svislých soustruhů, jak v Česku, tak i v zahraničí. Na základě těchto dlouholetých zkušeností  s generálními opravami a modernizacemi, kdy jsme u námi modernizovaných strojů dosahovali špičkových technologických vlastností a parametrů, srovnatelných s novými moderními stroji, jsme vyvinuli a uvedli do výroby vlastní řadu svislých soustruhů SSK. Předností těchto vertikálních soustruhů je jejich vysoká kvalita, která se odráží jak v samotném zpracování těchto strojů, tak v jejich technologických parametrech a možnostech. Tým našich zkušených vývojářů a konstruktérů s dlouholetým know-how neustále sleduje moderní trendy z oblasti vývoje a výroby obráběcích strojů, které následně využívá a aplikuje při samotném vývoji a konstrukci. Velký důraz byl kladen také na designové zpracování našich strojů, kdy jsme spolupracovali se zkušenými odborníky z oblasti průmyslového designu. Výsledkem našeho dlouholetého snažení je vysoce kvalitní stroj s velice rozumnou a konkurenceschopnou pořizovací cenou, který Vaše očekávání rozhodně nezklame.
OMOS Blansko promo video