Lanovky

Prototypy lanovek LAMAKO, které jsme vyrobili pro Mendelovu univerzitu v Brně
OMOS Blansko promo video