Reknostrukce a přístavbaNázev projektu: Rekonstrukce areálu a přístavba montážní haly OMOS, s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007998

Popis projektu: Projekt řeší provozní potřebu společnosti rozšířit montážní prostory. Součástí projektu bude přestavba stávajícího areálu zahrnující demolice stávajících nevyužívaných objektů a provedení přístavby montážní haly k objektu stávající výrobní haly. Stávající objekty již neslouží svému účelu a nelze je vhodně využít pro účely provozu firmy. Dále budou upraveny areálové komunikace.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 - 4. 12. 2019
Zpět na výpis aktualitOMOS Blansko promo video