Archiv aktualit

Reknostrukce a přístavba

26.9.2017
Název projektu: Rekonstrukce areálu a přístavba montážní haly OMOS, s.r.o.Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007998Popis projektu: Projekt řeší provozní potřebu společnosti rozšířit montážní prostory. Součástí projektu bude přestavba stávajícího areálu zahrnující demolice stávajících nevyužívaných objektů a provedení přístavby montážní haly k objektu stávající výrobní haly. Stávající objekty již neslouží svému účelu a nelze je vhodně využít pro účely provozu firmy. Dále budou upraveny areálové komunikace.Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 - 4. 12. 2019

Jednoúčelový stroj OSK 12

5.8.2016
V červenci proběhlo předání jednoúčelového stroje OSK 12 firmou Škoda JS a.s., který je určen pro jejich zákazníka na Ukrajině.

Ukončení dotačního projektu

4.2.2016
V červenci 2015 jsme ukončili projekt „Inovace produktu společnosti OMOS – uvedení inovované řady těžkých vertikálních soustruhů na tuzemský a zahraniční trh“, který byl spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci programu OPPI. Projekt byl rozložen na dvě etapy. V první etapě byla vystavěna nová výrobní hala, která byla ve druhé etapě vybavena novými stroji. Celý objekt slouží k výrobě nové řady vertikálních soustruhů SSK.

Suport KRUPP

4.8.2015
V květnu jsme předali nový levý suport vybavený kamerovým systémem našemu zákazníkovi, společnosti ThyssenKrupp Resource Technologies GmbH, Německo. Proběhla i výměna bezpečnostního ohrazení celého stroje tak, aby toto ohrazení odpovídalo nejnovějším bezpečnostním požadavkům. Jak nový suport, tak bezpečnostní ohrazení bylo vyrobeno dle nového designu pro typovou řadu SSK.

Návštěva hejtmana JMK

6.2.2015
Dne 3. 2. nás navštívil hejtman jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. Během návštěvy se blíže seznámil s výrobním programem naší firmy a jejími plány do budoucna. Po návštěvě hejtman pro televizi a tisk prohlásil: "Tato firma má naprosto unikátní postavení, sama vyvinula úplně nový typ výrobku, se kterým oslovuje domácí i zahraniční trh. S ohledem na účast Jihomoravského kraje v partnerství s čínskými provinciemi jsme probírali možnosti etablování zdejších strojírenských firem na čínském trhu."

IMTEX 2015

16.1.2015
Firma OMOS International se letos zúčastní veletrhu IMTEX 2015 v Indickém Bangalore. Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku, kde Vám představíme naše nové stroje SSK 18 a SSK 20.

Předání stroje SSK 30 - 35

4.7.2014
Společnost OMOS, s.r.o. předala v červnu další vertikální soustruh SSK30-35. Tento moderní stroj bude sloužit jak ke hrubování, tak i přesnému obrábění dílů do průměru 3 500 mm.

Předání stroje SSK 25 - 35

1.7.2014
V červnu 2014 jsme předali ve společnosti DOOSAN Škoda Power, s.r.o. náš nový stroj, vertikální soustruh SSK 25-35. Jedná se o moderní stroj naší nové řady SSK, který bude využíván především na obrábění částí parních turbín, jejichž výroba je hlavní činností společnosti DOOSAN.

Předání karuselu SK16 CNC

6.1.2014
Začátkem prosince jsme předali modernizovaný karusel SK16 CNC našemu významnému obchodnímu partnerovi, společnosti DOOSAN Škoda Power s.r.o. Stroj byl předán po úspěšném ukončení komplexní zkoušky, při které nebyly shledány žádné vady.

Nová výrobní hala

14.11.2013
Společnosti OMOS, s.r.o. byl schválen projekt na výstavbu nové haly a nákup nových strojů v programu OPPI Inovace. Celý projekt bude ukončen v květnu 2015 a bude financován z dotačních fondů Evropské Unie.

Návštěva předsedy ČSSD

14.10.2013
16. 9. 2013 předseda ČSSD Bohuslav Sobotka během své návštěvy Blanenska zavítal i do společnosti OMOS, s.r.o. Doprovázel jej i starosta města Lubomír Toufar, který je kandidátem do Poslanecké sněmovny.

EMO 2013

23.9.2013
Naše firma se letos podruhé zúčastnila jednoho z největších a nejvýznamnějších strojírenských veletrhů EMO 2013.

Celozávodní dovolená

24.7.2013
V termínu od 29. 7. do 9. 8. u nás probíhá celozávodní dovolená.

Výstavba nové haly

11.7.2013
V červenci byl ve výběrovém řízení vybrán dodavatel pro výstavbu nové haly, která bude sloužit jako obrobna menších kusů. Hala bude vybavena novými stroji a do provozu by měla být předána do konce roku 2013.

Nový stroj pro DOOSAN

15.5.2013
V únoru 2013 společnost OMOS, s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném společností Doosan Škoda Power na dodávku nového karuselového soustruhu SSK25-35 a na modernizaci karuselového soustruhu SK 16. Oba stroje by měly být dodány na přelomu roku 2013 a 2014.

EMO Hannover 2013

15.5.2013
Po dvouleté pauze se opět koná jeden z největších strojírenských veletrhů EMO 2013 v německém Hannoveru. Firma OMOS nebude chybět ani na tomto ročníku! Přijďte nás navštívit do našeho stánku číslo D26 v hale 026, kde představíme naši novú vertikální soustruhy.

Spolupráce s vysokými školami

4.3.2013
Naše společnost aktivně rozvíjí oblast spolupráce s vysokými školami. Pro pražské Vysoké učení technické jsme vyrobili dva modely oběžného kola typu Francis, které jsme předali začátkem měsíce března.

Předání otočného stolu OSK 18

1.3.2013
V únoru 2013 byl předán našemu významnému zákazníkovi otočný karuselový stůl OSK 18. Tento stůl byl speciálně vyvinut dle požadavků zákazníka a jeho hlavní funkcí je rotovat upnutým obrobkem v režimu svislého soustružení. Dále jde o přesné polohování osy C, které je využitelné např. při frézování a vrtání. Stůl má možnost posuvu v ose X v rozmezí 1 500 – 5 000 mm a otáčení v ose B, při současném obrábění pracovním vřetenem při připojení stolu k vodorovné vyvrtávačce.

Předání OK Pelton

15.11.2012
V říjnu bylo předáno oběžné kolo typu Pelton našemu významnému obchodnímu partnerovi, společnosti ČKD Blansko Engineering, a. s. Toto kolo je součástí unikátní třídýzové horizontální Peltonovy turbíny, na jejíž výzkum je poskytován grant.

Nabídka práce

4.10.2012
Hledáme nové zaměstnance do naší firmy.
OMOS Blansko promo video