Modernizace a generální opravy

Námi realizované modernizace plně respektují technologické požadavky a přání našich zákazníků a jsou na úrovni odpovídající nově vyráběným strojům. Základem naší práce je posouzení stavu stroje a doporučení na jeho modernizaci. Rovněž posuzujeme technologické požadavky na stroj a podle toho jsme schopni stroj vybavit rozsáhlým příslušenstvím.

Za dobu existence firmy jsme provedli řadu modernizací jak vertikálních tak horizontálních soustruhů a jednoúčelových strojů. Při této práci zůstává původní odlitky stroje, které jsou osazeny novými komponenty.

Nové kuličkové šrouby, nová ložiska, nová těsnění, nový systém mazání, nové komponenty hydrostatického uložení, nové elektro rozvody, nový nejmodernější řídící systém atd. 
Můžeme také nahradit větší strojní celky jako jsou například nové suportové skříně se smykadlem, nové vřeteníky atd.

Rovněž jsme schopni zajistit náhradu poškozených litinových dílů jako například upínací desky, poškozené převodové skříně.

Při naší práci používáme 3D CAD, kde kontrolujeme všechny souvislosti a případné kolizní stavy. Každá zakázka má svůj 3D model, který dále může posloužit jako podklad pro technologické plánování, případně pro hlídání kolizních stavů PLC programátorem.